Podstawa programowa wychowania przedszkolnego z 14 lutego 2017 r.

Kategoria: strefa rodzica

Załącznik nr 1 z 14 lutego 2017 r. – Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego