ZAJĘCIA Z LOGOPEDĄ

Kategoria: aktualności

DIGITAL CAMERA

Wiek przedszkolny jest okresem największego rozwoju  mowy dziecka – jest to czas,  w którym najlepiej rozwijać mowę dziecka jaki i usuwać wszelkie nieprawidłowości. Indywidualne zajęcia logopedyczne prowadzi nauczyciel – logopeda pani Joanna Roczniak. Podczas zajęć  prowadzone są ćwiczenia, które  mają na celu:

  • kształtowanie prawidłowego toru oddechowego, wydłużanie fazy wydechowej,
  • usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego (m.in. języka, warg, żuchwy, podniebienia), rozwijanie słuchu dziecka: ćwiczenia wrażliwości słuchowej, ćwiczenia rytmizujące, ćwiczenia słuchu fonemowego czyli zdolności precyzyjnego różnicowania dźwięków mowy,
  • wzbogacanie słownictwa, rozwijanie mowy opowieściowej,
  • rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi,
  • rozwijanie umiejętności rozumienia wypowiedzi słownych,
  • uzyskanie prawidłowej artykulacji poszczególnych głosek.
  •  kształtowanie swobodnej wypowiedzi dziecka,                                                                                                                                                       Zdjęcia poniżej pokazują dzieci podczas ćwiczeń.

DIGITAL CAMERA DIGITAL CAMERA DIGITAL CAMERA DIGITAL CAMERA DIGITAL CAMERA DIGITAL CAMERA DIGITAL CAMERA DIGITAL CAMERA DIGITAL CAMERA DIGITAL CAMERA DIGITAL CAMERA DIGITAL CAMERA DIGITAL CAMERA DIGITAL CAMERA DIGITAL CAMERA DIGITAL CAMERA DIGITAL CAMERA DIGITAL CAMERA DIGITAL CAMERA DIGITAL CAMERA