Programy i projekty edukacyjne

Kategoria: aktualności

woda

W roku szkolnym 2015/16 nauczycielki wraz z dziećmi przystąpiły do programu „Mamo, tato wolę wodę”, którego celem jest podkreślenie roli wody w codziennej diecie oraz wspieranie rodziców w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych u dzieci. Projektu ekologicznego  „Ekoprzedszkole 2016” mającego na celu budowanie świadomości ekologicznej i wdrażaniu do poznania cennych okazów roślin i zwierząt swojej miejscowości. Na terenie placówki jest również realizowany program edukacji antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”. Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi.
W związku z tym w ciągu roku szkolnego będą prowadzone tematyczne zajęcia dotyczące zdrowego stylu życia i ochrony środowiska.