Otwarcie Przedszkola Publicznego w Ciężkowicach

Kategoria: aktualności

P3850820

27 kwietnia 2018r. odbyło się oficjalne otwarcie Przedszkola Publicznego w Ciężkowicach w nowej siedzibie – budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Ciężkowicach przy ul. Tysiąclecia 12.
Uroczystości otwarcia nowej siedziby rozpoczęły się od mszy świętej w Sanktuarium Pana Jezusa Miłosiernego, w której uczestniczyły dzieci wraz z wychowawcami, rodzice i zaproszeni goście. Po mszy wszyscy udali się do sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej. Dzieci przedstawiły program artystyczny pt.”Witajcie w naszej bajce” prezentując swoje umiejętności aktorskie, wokalne i taneczne.
Na widowni zasiedli: Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Stanisław Sorys, Burmistrz Zbigniew Jurkiewicz, Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Szczerba, Radni Rady Miejskiej, Radny Sejmiku Woj. Małopolskiego Wojciech Skruch, ks. Jan Zając Proboszcz Parafii w Ciężkowicach, dyrektorzy szkół, nauczyciele, emerytowani Dyrektorzy przedszkola, rodzice oraz dzieci.
Dyrektor przedszkola Irena Sikora witała i dziękowała obecnym za wkład włożony w powstanie nowego przedszkola. Głos zabrali goście: Burmistrz Zbigniew Jurkiewicz i Wicemarszałek Stanisław Sorys.
Po części artystycznej została przecięta wstęga w barwach Województwa Małopolskiego, przedszkole zostało poświęcone i można było zwiedzać pięknie wyposażone nowe sale placówki.
Powstanie nowego Przedszkola to efekt realizacji projektu pn.„Mądry Start” – upowszechnianie wychowania przedszkolnego w Gminie Ciężkowice”. Współfinansowanego jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) oraz Budżetu Państwa (15%) w ramach Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.
W ramach projektu wykonano roboty budowlane-adaptacyjne, w tym dostosowanie budynku dla osób z niepełnosprawnościami (m in. podjazd dla niepełnosprawnych), zorganizowano dodatkowych zajęć rozwijających, wyrównawczych, kompensacyjnych jak również zakupiono wyposażenie przedszkola (szatni, stołówki, mebli, sprzętu multimedialnego itp.), zakupiono pomoce dydaktyczne do zajęć edukacyjnych, rozwijających i badawczych. Dodatkowo  w ramach projektu nauczyciele podnoszą swoje kompetencje zawodowe uczestnicząc w różnego rodzaju studiach podyplomowych.
Całkowitą wartość projektu pn. „MĄDRY START – upowszechnianie wychowania przedszkolnego w gminie Ciężkowice” stanowi kwota  534,617.50 zł z czego 453,617.50 to dofinansowanie ze środków europejskich.

P3850607 P3850610 P3850615 P3850605 P3850624 P3850631 P3850632 P3850637 P3850639 P3850644 P3850648 P3850667 P3850671 P3850686 P3850698 P3850723 P3850726 P3850727 P3850730 P3850739 P3850740 P3850742 P3850748 P3850756 P3850761 P3850771 P3850794 P3850799 P3850800 P3850802 P3850817 P3850820 P3850821 P3850823 P3850826 P3850828 P3850830 P3850831 P3850849 P3850852 P3850854 P3850856 P3850861 P3850863

 

Zdjęcia: B.Krok