„Jak motywować dziecko do ćwiczeń logopedycznych w domu?”

Kategoria: aktualności

IMG_3913

W dniu 21 lutego odbyło się spotkanie warsztatowe z rodzicami na temat „Jak motywować dziecko do ćwiczeń logopedycznych w domu?” W pierwszej części spotkania krótko przedstawiono ogólne informacje o istocie motywacji, rodzajach oraz omówiono jej występowanie na poszczególnych etapach terapii logopedycznej. Zwrócono uwagę na możliwy spadek motywacji dziecka, spadek skuteczności sposobów motywowania, niedostateczną współpracę z logopedą i w otoczeniu dziecka oraz brak konsekwencji, zwłaszcza kiedy dziecko utrwala głoski w mowie codziennej. Druga część spotkania przebiegała w formie przykładowych zabaw. Próbowano wspólnie ustalić najbardziej skuteczne sposoby motywowania dziecka, w tym także do ćwiczeń logopedycznych w domu. Rodzice obejrzeli różne plansze pokazujące postępy dziecka, książeczki i gry planszowe. Poznali zasady zabaw w Poszukiwanie skarbów, Strażnika mowy czy Odwracanie ról. Otrzymali zestaw ćwiczeń percepcji słuchowej, kod uprawniający do zniżki na stronie mimowa.pl oraz listę tematów zamieszczonych w Kąciku logopedy. Rodzice mieli możliwość wymiany doświadczeń, a przede wszystkim zauważenia swojej bardzo istotnej roli. Spotkanie zakończyła krótka ankieta badająca zainteresowanie tematem, w której rodzice podali jakie wskazówki z warsztatów wykorzystają w codziennej pracy z dzieckiem. 100% ankietowanych pozytywnie oceniło przeprowadzone warsztaty oraz stwierdziło, że istnieje potrzeba przeprowadzania warsztatów dla rodziców z zakresu tematów logopedycznych. Wszystkim Rodzicom dziękujemy za aktywny udział w warsztatach.

Joanna Roczniak
Anna Gomułka

IMG_3909 IMG_3910 IMG_3911 IMG_3913 IMG_3914 IMG_3916 IMG_3919 IMG_3929 IMG_3930 IMG_3932 IMG_3933 IMG_3935 IMG_3936 IMG_3937 IMG_3938 IMG_3941