„Dziecko widzem i aktorem”

Kategoria: aktualności

IMG_7138 (Kopiowanie)

Celem wychowania przedszkolnego jest między innymi wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijania umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne. Jeden z obszarów podstawy programowej brzmi: wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem.

Czynne uczestnictwo w przygotowywaniu przedstawień pozwala dziecku przezwyciężyć nieśmiałość i tremę, rozwijać komunikatywność, otwarcie na innych ludzi. Zabawa w teatr wzmacnia poczucie własnej wartości i wiarę we własne siły. Dzieci poprzez odgrywanie powierzonych im ról i scenek sytuacyjnych mają możliwość rozwijania umiejętności twórczego myślenia, wyobraźni i  kreatywności oraz interpretacji uczuć i emocji.

Przedszkole umożliwia dzieciom oglądanie przedstawień teatralnych na żywo. W każdym miesiącu odwiedzają przedszkole objazdowe teatrzyki. Dzięki temu dzieci mogły obejrzeć przedstawienia: „Królewna Śnieżka”, „Calineczka”(teatr lalkowy), „Idzie jesień” (teatr „żywego aktora”) oraz występ iluzjonisty „Jaśkowski – HAVIS”.

Dzieciom bardzo podoba się ta forma obcowania ze sztuką. Wychowanie i nauczanie przez sztukę już od najmłodszych lat wprowadza dziecko w świat wartości estetycznych i moralnych.

IMG_7134 (Kopiowanie) IMG_7136 (Kopiowanie) IMG_7139 (Kopiowanie) IMG_7146 (Kopiowanie) IMG_7147 (Kopiowanie) IMG_7149 (Kopiowanie) IMG_7150 (Kopiowanie) IMG_7152 (Kopiowanie) IMG_7154 (Kopiowanie) IMG_7456 IMG_7458 IMG_7465 IMG_7467 IMG_7470 IMG_7472 IMG_7473 IMG_7474 IMG_7644 IMG_7647 IMG_7651 IMG_7653 IMG_7657 IMG_7659 IMG_7661 IMG_7663 IMG_7667 IMG_7713 IMG_7715 IMG_7716 IMG_7720 IMG_7730 IMG_7732