Zawieszenie zajęć do 24 maja br.!

Kategoria: komunikaty

RODZICE!

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej

zajęcia w przedszkolach

zostały zawieszone do 24 maja br.

Będziemy Państwa na bieżąco informować

o aktualnej sytuacji.

Wobec utrzymującej się wysokiej liczby zachorowań wywołanych rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 przepisami rozporządzenia z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Minister Edukacji Narodowej zdecydował o podjęciu działań profilaktycznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa wśród dzieci i młodzieży i ograniczeniu – w terminie od 27 kwietnia do 24 maja 2020 r. – działalności niektórych jednostek systemu oświaty.