WAŻNE INFORMACJE DLA RODZICÓW!!!

Kategoria: komunikatystrefa rodzica


Ważne informacje dla rodziców,

którzy zadeklarowali obecność dziecka

w Przedszkolu Publicznym w Ciężkowicach

 

 • Od 06 maja 2020r.  otwieramy w reżimie sanitarnym Przedszkole  przy uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.
 • Ze względu na sytuację epidemiczną  ograniczamy  liczebność grupy przedszkolnej – 10 dzieci
 • Grupy będą przebywać w wyznaczonych i stałych salach.
 • Oddziały będą funkcjonować w innych niż dotychczas godzinach. 
 • Dzieci schodzą się i rozchodzą wyłącznie ze swojego wyznaczonego oddziału. /nie będą przeprowadzane do innych grup/
 • Dziecko musi być przyprowadzone i odebrane w godzinach pracy danego oddziału przez rodzica /opiekuna.
 • Dzieci do przedszkola przyprowadzamy do godziny 8.20
 • Prosimy o korzystanie z dzwonka , drzwi będą otwierane przez pracowników przedszkola.
 • Ograniczamy przebywanie w placówce osób z zewnątrz do niezbędnego minimum z zachowaniem wszelkich środków ostrożności /zasłanianie nosa i ust,rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk , tylko osoby zdrowe/
 • Do przedszkola przyprowadza i odbiera dziecko tylko 1 opiekun.
 • Przy wejściu do przedszkola umieszczamy płyn do dezynfekcji rąk i obligujemy wszystkich dorosłych do korzystania z niego.
 • Do przedszkola mogą być przyprowadzane dzieci zdrowe, bez oznak infekcji/ katar, kaszel, temperatura powyżej 37 st.C /
 • Prosimy, aby dziecko codziennie było przyprowadzane w innym ubraniu.
 • Przy wejściu do przedszkola codziennie będzie mierzona temperatura ciała dziecka termometrem bezdotykowym.
 • W przypadku podwyższonej temperatury dziecko będzie umieszczone w izolatce do czasu przybycia rodziców.
 • Ze względu na bezpieczeństwo, dziecko nie może przynosić do przedszkola żadnych przedmiotów czy zabawek.
 • W reżimie sanitarnym z sal  przedszkolnych zostały usunięte zabawki, których nie można zdezynfekować.
 • Prosimy o monitorowanie połączeń telefonicznych z przedszkola w celu szybkiej ścieżki komunikacji.

 

Drodzy Rodzice bardzo prosimy o przeprowadzenie

rozmowy z dzieckiem

na temat funkcjonowania w przedszkolu 

w nowych warunkach sanitarnych.

Zgoda na mierzenie temperatury 1