Ogłoszenie!

Kategoria: komunikaty

SZANOWNI RODZICE!

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem wirusa COVID – 19 oraz zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej ograniczenie pracy przedszkola zostaje wydłużone do 10 kwietnia 2020 r.

W okresie od dnia 25 marca do dnia 10 kwietnia zadania przedszkola będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik na odległość.

Szczegółowe informacje związane ze sposobem i trybem realizacji zadań przedszkola zostaną Państwu przekazane na grupowe skrzynki poczty elektronicznej.
Wychowawczynie grup skontaktują się telefonicznie – podając adres skrzynki.