Co warto wiedzieć o naszym przedszkolu

Kategoria: komunikaty

IMG_5684

Co warto wiedzieć o naszym przedszkolu

Przedszkole Publiczne w Ciężkowicach, położone jest w centrum miasta. W naszym przedszkolu spełniamy zadania zgodnie z wymaganiami rozwijającej się cywilizacji, dlatego staramy się je ulepszać, by odpowiadało potrzebom i wymaganiom naszych wychowanków oraz ich rodziców.

Podstawowym zadaniem naszego przedszkola jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturalnym i przyrodniczym.

Dziecko uczęszczające do naszego przedszkola posiada umiejętności w zakresie:

 • samodzielnego wykonywania czynności samoobsługowych,
 • zgodnego współdziałania w zespole rówieśniczym,
 • rozwijania różnorodnych zainteresowań, w tym zainteresowań miejscowością, w której mieszka,
 • dostrzegania piękna różnorodnych środowisk przyrodniczych,
 • poprawnego posługiwania się mową,
 • porządkowania i klasyfikowania przedmiotów i zjawisk,
 • posługiwania się poznanymi znakami i symbolami,
 • liczenia,
 • przygotowania do nauki czytania i pisania,
 • dostrzegania zmian zachodzących w przyrodzie w poszczególny porach roku.
 • Dziecko uczęszczając do naszego przedszkola będzie mogło poznawać:
 • podstawowe zasady ochrony środowiska,
 • różne wartości, którymi ludzie kierują się w życiu.

Dziecko uczęszczające do naszego przedszkola ma okazję:

 • obcować ze sztuką,
 • wyrażać twórczą postawę w różnych formach dziecięcej ekspresji,
 • rozwijać wrażliwość na piękno muzyki,
 • oglądać i brać udział w różnorodnych przedstawieniach teatralnych,
 • zapoznać się z rolą techniki w żywieniu człowieka,
 • odczuwać potrzebę dbania o czystość osobistą,
 • rozumieć rolą ruchu na świeżym powietrzu jako symulatora prawidłowego rozwoju,
 • rozwijać uczucia przywiązania i szacunku do rówieśników osób starszych i najbliższych członków rodziny.

Ramowy rozkład dnia w przedszkolu

W przedszkolu, dzięki dobremu kierowaniu procesem adaptacyjnym, dziecko stopniowo przygotowuje się do nowych warunków. Żeby ten proces przebiegał sprawnie, zachęcamy, by w domach rodzinnych spróbować przeorganizować dziecku i sobie dzień w podobny sposób, jak to ma miejsce w przedszkolu.

Personel przedszkola

Przedszkole do którego ma uczęszczać Państwa dziecko, jest przedszkolem czterooddziałowym.
Oddz. I dzieci 3 – 4 letnie
Oddz. II dzieci 5 -6 letnie
Oddz. III dzieci 5 -6 letnie
Oddz. IV ( zamiejscowy w Ostruszy) dzieci 3, 4 , 5, 6 letnie

Zatrudniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną oraz znający się na pracy z dzieckiem personel obsługi.
Dyrektor Przedszkola – mgr  Zofia Hołda, stopień awansu zawodowego- nauczyciel dyplomowany.

Nauczycielki:

Pani Jolanta Truchan – nauczyciel dyplomowany,
Pani Jolanta Święch-Wantuch- nauczyciel dyplomowany
Pani Małgorzata Krok – nauczyciel mianowany,
Pani Anna Gurgul – nauczyciel mianowany,
Pani Anna Gomułka – nauczyciel mianowany

Personel obsługi:

Intendentka – pani Renata Rudnik
Woźna – pani Bernadeta Gogola
Kucharka – pani Barbara Kapałka
Pomoc kucharki – pani Małgorzata Job

Godziny otwarcia placówki: 6.30.- 16.00.

Jak kontaktować się z przedszkolem:

Numer telefony stacjonarnego 146510031

Nasze przedszkole posiada swoją stronę internetową. Tu możecie Państwo zobaczyć codzienność placówki- różnorodne zabawy, zajęcia, uroczystości, w których aktywnie uczestniczą dzieci u które stymulują ich rozwój i wzbogacają doświadczenia. Zachęcamy do odwiedzania naszej strony internetowej www.przedszkole.ciezkowice.pl.