REGULAMIN

Kategoria: aktualnościaktualności

Regulamin wewnątrzprzedszkolnego konkursu plastycznego „Baśniowo – bajkowa gra planszowa”.

Organizatorem wewnątrzprzedszkolnego konkursu plastycznego jest

Przedszkole Publiczne w Ciężkowicach.

1. Konkurs adresowany jest do dzieci i rodziców/ opiekunów prawnych     uczęszczających do Przedszkola Publicznego w Ciężkowicach.

2. Cele konkursu:

 • popularyzacja gier planszowych,
 • zainteresowanie dzieci matematyką oraz tematyką bajek i baśni,
 • rozwijanie umiejętności plastycznych oraz kreatywności i wrażliwości estetycznej,
 • integracja rodziców z dziećmi i przedszkolem.

3. Każdy uczestnik wykonuje tylko jedną pracę w dowolnej technice z nawiązaniem do znanej bajki lub baśni.

4. Warunkiem dopuszczenia pracy do wzięcia udziału w konkursie jest:

 • dostarczenie pracy do przedszkola w wyznaczonym terminie,
 • czytelne uzupełnienie metryczki pracy konkursowej (imię, nazwisko dziecka, nazwa grupy), którą należy umocować na pracy.
  5. Termin oddawania prac upływa 21.02.2020 r.

6. Kryteria oceny prac:

 • estetyka, staranność wykonania oraz wkład pracy
 • inwencja twórcza, oryginalność i pomysłowość
 • zgodność z tematem konkursu

Prace plastyczne powinny być wykonane odręcznie, plansza maksymalnie formatu A3, tekst literami drukowanymi.

7. Wyniki konkursu zamieszczone będą na stronie internetowej przedszkola oraz zostaną ogłoszone w przedszkolu.

Każdy uczestnik konkursu za wykonaną pracę otrzyma dyplom.
Prace zostaną wyeksponowane na wystawie w przedszkolu.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy powodzenia!!!

Koordynatorzy konkursu: Agnieszka Galas